Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi

ZNO Kimya, sürdürülebilir bir gelecek için üretim kalitesine en yüksek standartta bağlı kalarak ürünlerini uluslararası pazarlara güvenle sunmak vizyonu ile çalışmalarına yön vermektedir. Bu doğrultuda ana hedef sürdürülebilirlik yaklaşımını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bireylerin, ekiplerin, uygulama ve iş yapış süreçlerine ürün ve hizmetler ile bütünleştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için sürdürülebilirlik çalışmalarında;

  • çevreye katkı
  • Sosyal ve çevresel risklerin yönetimi
  • şeffaflık
  • Pazar ve Tedarik zincirinin entegrasyonu konularına özenle odaklanan, ZnoKimya’nınSürdürülebilirlik Önceliklerini üretim politikaları, liderlik, inovasyon ve çevreci yatırımlar oluşturmaktadır.