Sertifikalarımız

Orjinal Sertifika Görsellerimizi Görmek İçin TIKLAYINIZ>>>

FAMI- QS :

Hayvan yemleri ve katkı maddelerinin doğrulanabilir güvenlik sertifika kodudur. Güvensiz yemlerin gıda zincirine dahil olmasını engellemek için kalite ve yasal mevzuatları da gözeterek uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur. Yem izlenebilirliğinin ve  hijyenin sağlanması ile ilgili kurallar çerçevesinde yem işletmelerinin yemlerin piyasaya sunmadan tehlikelerin kontrol altına alınması ve yemin tüketilmesinin uygunluğunun sağlanması için belirli şartları kapsayan standarttır. Bu şartların yerine getirilmesi ile yem işletmelerine, yem üreticiler FAMI QS Belgesi / FAMI QS Sertifikası alabilirler.

FAMI QS Sertifikası almanın amacı  risk oluşturacak yemlerin gıda zincirine dahil olmasını önlemek ve kaliteli ve yasal yükümlülüklere uygun yemlerin üretilmesini sağlamak için denetim be sertifikasyon sağlamaktadır.

Yem Hijyen Yönetmeliği (183/2005 / EC)  özel yem maddeleri ve bunların karışımları ve bütün yem zinciri için hijyen ve güvenlik şartlarını ve  yem güvenliği için  gerekliliklerin yerine getirilmesini kapsar.

ISO 22000 :  

Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

Bu Standart, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır.

Bu ihtiyaçlar;

– İnteraktif iletişim

-Sistem yönetimi

-Ön gereksinim Programları

HACCP prensipleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (QMS) :

Küçük, orta ve büyük ölçekli, her türlü sektörde faaliyet gösteren organizasyonlara uygulanabilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kuruluşların sistemli ve uluslararası kabul görmüş standardlar seviyesinde başarı ile çalışmasını, tüm faaliyetlerini sürdürmesini sağlar. Yönetimin başarısı kuruluşunun başarısı için en önemli etkendir. İyi yönetilemeyen bir organizasyon teknik bakımdan ne kadar güçlü olursa olsun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdüremez. İyi yönetim başarının anahtarıdır. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde çalışması için sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından geçer. ISO 9001 KYS müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, sürekli iyileştirme döngüsü ile müşteri memnuniyetine odaklanmıştır.

Orjinal Sertifika Görsellerimizi Görmek İçin TIKLAYINIZ>>>