İnsan Kaynakları

ZNO Kimya hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana “güvenli çalışma koşulları” önceliği ile çalışanlarını mesleki gelişim, kariyer planlama ve sosyal haklar konusunda destekleyerek çalışanların süreçlerde aktif rol alabilmesi için fırsatlar sunar.

  • Çalışma koşulları ve hedeflerini gerçekleştirmek isterken;
  • Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personelle yerine getirmeyi,
  • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmeyi,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamayı,
  • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması için olanak sağlamayı,
  • Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamayı,
  • Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmayı,
  • Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirler almayı,

konularındaki temel ilkeleri esas almaktadır.